Divan dan za našu takmičarku Ivanu Macanović. Ivana je danas potpisala sponzorski ugovor sa kompanijom sportske opreme Nike koja će joj obezbjediti sportsku opremu. Ovim ugovorom su olakšane daljne pripreme za predstojeću sezonu a ujedno i dodatni motiv za postizanje još boljih rezultata u narednom periodu. Nadamo se da će naša takmičarka svojim rezultatima opravdati uložena sredstva, a naš klub se zahvaljuje ljudima iz Nike-a (Jelena i Nikola) na pomoći našoj takmičarki, a samim tim i klubu.